Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat

                              klub-mamy-i-malucha

Zapisując dziecko na zajęcia, korzystacie Państwo ze wszystkich rodzajów poniższych zajęć, które są realizowane cyklicznie – w każdym tygodniu jeden z czterech bloków tematycznych.

ksiazkaZAJĘCIA EDUKACYJNE  – mają na celu rozwój zdolności poznawczych i interpersonalnych dziecka poprzez naukę gier, zabaw i czynności dnia codziennego. Zajęcia będą dostosowane do możliwości i umiejętności poszczególnych grup wiekowych. Poprzez zmysłowe doświadczenia, dzieci nauczą się rozróżniać kolory, kształty, smaki. Nauczą się nazywania określonych przedmiotów, zjawisk, emocji, a także poznają proste słówka w języku angielskim. Zajęcia edukacyjne poprzedzone zostaną warsztatami integracyjnymi, które są nie tylko doskonałym sposobem na poznanie i budowanie zaufania w grupie, ale również pozwalają na budowanie postawy otwartości, przyjaźni i współdziałania. Zajęcia te maja formę nauki przez zabawę oraz doświadczania otaczającego nas świata. Ich celem pośrednim jest przygotowanie maluchów do adaptacji w grupie, w tym grupie przedszkolnej.

ZAJĘCIA PLASTYCZNO – ARTYSTYCZNE – mają na celu rozwój psychofizyczny dziecka oraz rozbudzenie jego zainteresowania sztuką przy jednoczesnym zachęcaniu do samodzielności i twórczości w działaniu. Zajęcia te sprzyjają redukowaniu napięć i nieprzyjemnych emocji, uspokajają dając mnóstwo radości i satysfakcji. Dzieci na zajęciach będą wspólnie z rodzicami tworzyć różnorodne prace plastyczne i rękodzieła z użyciem zróżnicowanych materiałów (farby, kredki, bibuła, papier, koraliki, drewno, cekin, piasek kinetyczny, itp.) oraz technik artystycznych (malowanie, wyklejanie, nawlekanie, kolorowanie, wycinanie, budowanie, itp.). Wykonywane prace pobudzą wyobraźnię i kreatywność dzieci, rozwiną ich sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo – ruchową.

Kalendarz zajęćZAJĘCIA MUZYCZNO – RYTMICZNE – wprowadzą dzieci w strefę zabaw muzycznych i rytmizujących. Podczas zajęć dzieci stopniowo poznają takie cechy dźwięku jak: tempo, dynamika, rytm oraz wysokość. Na zajęciach wzbogacony zostanie słownik słuchowy dziecka, rozwinięta wrażliwość słuchowa, będzie kształtowany głos, doskonalona umiejętności śpiewania, a także zdolność współdziałania z innymi, naśladowania i wywoływania reakcji ruchowych oraz wyrażania muzyki ruchem swojego ciała. Zajęcia mają formę nauki piosenek animowanych ruchem, zabaw w kole ze śpiewem, nieskomplikowanych układów ruchowych i choreograficznych oraz nauki poszczególnych części ciała w języku polskim i angielskim. Faktem jest, że dziecko, które od pierwszych miesięcy swojego życia ma kontakt z muzyką, pełniej się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne i ma lepszy kontakt ze światem.

Kalendarz zajęćZAJĘCIA GIMNASTYCZNO – RUCHOWE – pozwalają na wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci. Zajęcia opierają się na ćwiczeniach ogólnorozwojowych bazujących na podstawowych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki z elementami gimnastyki korekcyjnej, z dużą ilością gier i zabaw ruchowych, torów przeszkód oraz ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową. W programie zajęć dzieci są uczone umiejętności utrzymywania równowagi niezależnie od warunków zewnętrznych oraz nawyków bezpiecznego poruszania się i przemieszczania, a przede wszystkim bezpiecznego upadania, schodzenia z przedmiotów i przewracania w różnych kierunkach. Dzieci ćwiczą na miękkich, bezpiecznych materacach i kształtkach piankowych. Zajęcia w grupach gimnastyczno-ruchowe są wspaniałym przygotowaniem do uprawiania każdej dyscypliny sportowej, a także receptą na wychowanie zdrowych i silnych dzieci. Ponadto podczas zabaw ruchowych wykorzystane zostaną elementy Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy W. SHERBORNE.

„ZABAWA JEST NAUKĄ, NAUKA ZABAWĄ.

IM WIĘCEJ ZABAWY, TYM WIĘCEJ NAUKI”.

Glen Doman