UWAGA BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Obowiązkowa dezynfekcja rąk osób dorosłych i dzieci niezwłocznie po wejściu na teren Klubu. Prosimy o jednorazowe naciśnięcie pompki z środkiem, gdyż obecnie mamy ogromne trudności z jego zakupem. Dozowniki zostaną umieszczone w widocznym miejscu przy wejściu do klubu.

Jeśli, jakieś dziecko ma alergię na środek dezynfekujący z alkoholem, prosimy rodzica o zaopatrzenie dziecka w odpowiedni środek dezynfekujący i zdezynfekowanie rąk zaraz po wejściu do budynku

Z dniem 10.03.2020 każde dziecko zostanie poddane obowiązkowemu mierzeniu temperatury zaraz po wejściu do klubu. Jednocześnie informujemy jeśli temperatura dziecka będzie podwyższona nie będzie możliwe, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach w klubie. Przypominam, że istnieje możliwość odrobienia zajęć do końca semestru tj końca czerwca 2020 na innej grupie.
Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do klubu chorych dzieci lub ich opiekunów.
Dzieci, które wróciły z zagranicy lub które wchodziły w kontakt z osobami, które przebywały za granicą obowiązuje 14- dniowy okres kwarantanny w domu, co wiąże się z zakazem przyprowadzania dziecka do klubu.
Osoby dorosłe – (rodzice, dziadkowie, nianie, itp.) którzy wrócili z zagranicy oraz mieli kontakt z osobami pozostającymi poza granicami kraju obowiązuje 14-dniowy okres kwarantanny domowej i zakaz przebywania na terenie klubu.

14 dni to najdłuższy okres inkubacji między czasem, w którym osoba jest narażona na koronawirusa COVID-19, a momentem, w którym pojawiają się objawy choroby.
Osoby objęte kwarantanną powinny ograniczać czynności poza domem, z wyjątkiem uzyskania opieki medycznej – nie chodzić do pracy, szkoły lub miejsc publicznych, unikać korzystania z transportu publicznego czy taksówek.
Wytyczne te są zaleceniami Ministerstwa Zdrowia dla obywateli w związku z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.