Roczniaki 1-2,5 roku

klub-mamy-i-malucha-s-17                            kubapabis-97

Zajęcia dla Roczniaków maja charakter cyklicznych spotkań w blokach tematycznych mającym na celu rozwijanie umiejętności  muzyczno-rytmicznych,  artystyczno-plastycznych,  gimnastyczno-ruchowych i edukacyjnych. W trakcie każdego spotkania kładziemy nacisk na jeden blok tematyczny.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne służą stymulacji rozwoju muzycznego dziecka za pomocą ćwiczeń i zabaw rytmicznych, w których uczestniczy dziecko wraz z rodzicem pod kierunkiem animatora. W trakcie zabawy dziecko nauczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu. Na zajęciach wzbogacany jest słownik słuchowy dziecka, rozwijana wrażliwość słuchowa, kształtowany głos, doskonalone umiejętności śpiewania, podejmowania różnych działań,  współdziałania  z innymi, naśladowania  i wywoływania reakcji ruchowych.

Zajęcia artystyczno-plastyczne służą zapoznawaniu dziecka ze światem barw, kolorów, tekstur i kształtów. Maluszek pobudzi swoje doznania dotykowe i wzrokowe w trakcie zabawy naśladowczej przy użyciu różnorodnych, naturalnych produktów, farb, kredek, itp.

Zajęcia gimnastyczno-ruchowe dostosowane są do możliwości motorycznych dzieci  w tej grupie i w związku z tym dla tej grupy wiekowej mają one charakter bliskiego „spotkania” z Rodzicem ( nauka bezpiecznego wspinania, pokonywania przeszkód i schodzenia z przedmiotów, stymulacja sensoryczna oraz ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne).

Zajęcia edukacyjne mają na celu wprowadzenie dziecka do świata smaków, zapachów, kolorów, tekstur
i słów. To przede wszystkim zabawy w trakcie których dziecko naśladując rodzica uczy się rozpoznawać
i nazywać przedmioty (poznaje ich budowę i funkcję), ludzi, kolory, kształty.