Przedszkolaki 2,5- 4 lat

                 kubapabis-107           kubapabis-122

Zajęcia dla przedszkolaków maja charakter cyklicznych spotkań w blokach tematycznych, mających na celu rozwijanie umiejętności muzyczno-rytmicznych, artystyczno-plastycznych, gimnastyczno-ruchowych i edukacyjnych. W trakcie każdego spotkania kładziemy nacisk na jeden blok tematyczny.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne służą stymulacji rozwoju muzycznego dziecka za pomocą ćwiczeń i zabaw rytmicznych, w których uczestniczy dziecko wraz z rodzicem pod kierunkiem animatora. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć, dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę, improwizować i  naśladować dźwięki, odgłosy oraz wystukiwać bardziej złożone rytmy. W trakcie zajęć dzieci i rodzice posługują się swoim najcenniejszym instrumentem, jakim jest głos oraz korzystają z instrumentów muzycznych. Ponadto dzieci uczą się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, naśladują proste układy taneczne, rozwijają wrażliwość słuchową i doskonalą umiejętności śpiewania.

Zajęcia artystyczno-plastyczne służą głębszemu zapoznawaniu dziecka ze światem barw, kolorów, tekstur i kształtów. Wprowadzamy zróżnicowane techniki plastyczne takie jak: malowanie, odrysowywanie, wyklejanki, dekorowanie przedmiotów z drewna i tektury oraz zabawy z piaskiem kinetycznym i play-doh. Dziecko pobudzi swoje doznania dotykowe, wzrokowe i węchowe w trakcie zabawy naśladowczej przy użyciu różnorodnych, naturalnych produktów.

Zajęcia gimnastyczno-ruchowe dostosowane są do możliwości motorycznych dzieci, w tej grupie wiekowej. Kontynuujemy i utrwalamy naukę bezpiecznego poruszania i  przemieszczania  się  (wspinania,  pokonywania  przeszkód,  schodzenia  z  przedmiotów oraz upadania). Wprowadzamy bardziej skomplikowane tory przeszkód. Rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętność utrzymania równowagi. Rozpoczynamy naukę samodzielnego wykonywania zadań i poleceń. Program zajęć bazuje na podstawowych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki z elementami gimnastyki korekcyjnej z dużą ilością gier i zabaw ruchowych oraz torów przeszkód.

Zajęcia edukacyjne – kontynuujemy i utrwalamy naukę kolorów, kształtów, przedmiotów i podstawowych informacji związanych z dobrymi manierami i zachowaniami społecznymi. Poszerzamy słownictwo w języku polskim i angielskim. Kontynuujemy naukę liter i cyfr oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa. Rozpoczynamy naukę pisania, zachęcając dziecko do rysowanie po śladach. Zajęcia edukacyjne mają formę zabaw i gier rozwojowych, w których dziecko naśladując rodzica i animatora, zdobywa wiedzę i doświadcza rzeczy z otaczającego go świata.