Maluchy 1,5-2,5 roku

     kubapabis-11                klub-mamy-i-malucha-roczniaki-17

Zajęcia dla Maluchów maja charakter cyklicznych spotkań w blokach tematycznych mającym na celu rozwijanie umiejętności muzyczno-rytmicznych, artystyczno-plastycznych, gimnastyczno-ruchowych i edukacyjnych. W trakcie każdego spotkania kładziemy nacisk na jeden blok tematyczny.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne służą stymulacji rozwoju muzycznego dziecka za pomocą ćwiczeń i zabaw rytmicznych, w których uczestniczy dziecko wraz z rodzicem pod kierunkiem animatora. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę, improwizować i  naśladować dźwięki, odgłosy oraz wystukiwać proste rytmy. W trakcie zajęć dzieci i rodzice posługują się   swoim najcenniejszym instrumentem, jakim jest głos oraz korzystają z instrumentów muzycznych. Ponadto dzieci uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, naśladuje proste układy taneczne, rozwija wrażliwość słuchową i doskonali umiejętności śpiewania.

Zajęcia artystyczno-plastyczne w tym okresie rozwojowym służą  wyrzuceniu burzliwych emocji i pozwalają dziecku skoncentrować się na wykonywanej pracy twórczej, W trakcie zajęć kontynuujemy zapoznawanie dziecka ze światem barw, kolorów, tekstur i kształtów. Maluszek rozwija swoją koordynacje wzrokowo-ruchową oraz umiejętności manipulacyjne w trakcie wykonywania prac plastycznych przy użyciu różnorodnych technik takich jak: malowanie, wyklejanie, rysowanie, lepienie ciastoliny, przyklejanie, odrysowywanie.

Zajęcia gimnastyczno-ruchowe dostosowane są do możliwości motorycznych dzieci w tej grupie wiekowej. Kontynuujemy i utrwalamy naukę bezpiecznego poruszania i  przemieszczania  się  (wspinania,  pokonywania  przeszkód,  schodzenia  z  przedmiotów  oraz upadania). Program zajęć bazuje na podstawowych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki z elementami gimnastyki korekcyjnej, z dużą ilością gier i zabaw ruchowych, torów przeszkód oraz ćwiczeń kształtujących koordynację wzrokowo-ruchową.

Zajęcia edukacyjne kontynuujemy i utrwalamy naukę kolorów, kształtów, przedmiotów i podstawowych informacji związanych z dobrymi manierami i zachowaniami społecznymi. Poszerzamy słownictwo w języku polskim i angielskim. Rozpoczynamy naukę liter i cyfr oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zajęcia edukacyjne mają formę zabaw i gier rozwojowych, w których dziecko naśladując rodzica i animatora zdobywa wiedzę i doświadcza rzeczy z otaczającego go świata.