Kadra

MAGDALENA PYSZCZUK     ciocia Madzia  🙂 

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego – studia magisterskie o specjalności: Resocjalizacja oraz Bergen County Community College in Paramus, New Jersey o kierunku Nauki Stosowane.Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka a także studia podyplomowe Oligofrenopedagogika w Centrum Usług Dydaktycznych „Art-Mar”.

Jest doświadczonym pedagogiem oraz terapeutą dzieci z autyzmem. Ukończyła kursy agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u dzieci z autyzmem, trening umiejętności społecznych, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Część I i II w Fundacja Synapsis w Warszawie.

Od kilku lat związana ze Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu gdzie między innymi ukończyła Szkolenie I i II stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego, oraz zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) oraz Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „ Mówić bez Słów” w Warszawie.

Odkąd pamiętam zawsze moje życie związane było z pracą z dziećmi począwszy od pracy w charakterze wychowawcy na koloniach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualni i ruchowo oraz dzieciaków z domów dziecka, poprzez pracę w specjalnym ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym aż po indywidualną pracę jako terapeuta zajęciowy i pedagog dzieci wieku o 6 miesięcy do 6 lat. Liczne doświadczenia i możliwość pracy zarówno z dziećmi jak i z rodzicami stały się siłą napędową do stworzenia  kompleksowego, nowoczesnego, bazującego na kreatywnych, inspirujących i nieszablonowych metodach dydaktycznych Centrum Edukacji Dziecięcej, na które składa się Klub Mamy i Malucha, Żłobek Magiczny Świat Malucha i Przedszkole Magiczny Świat Malucha.

Prywatnie mama 2 dzieci: 4,5 letniego Maksia i 2,5 letniej Julii, która zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym kieruje się zasadą Rozwijamy i uczymy a przy tym świetnie się bawimy.

 

ROBERT PYSZCZUK  wujek Robuś  😀 

Absolwent wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego o specjalizacji Gimnastyka Korekcyjna. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Zarządzania Oświatą  Wyższej Szkoły Społeczno – Gospodarcza  w Przeworsku. Posiada tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej zdobyty w trakcie zajęć w ramach Kliniki Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej prowadzonej przez Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Już w czasie studiów zdobywał doświadczenie w pracy z dziećmi. Przez 1,5 roku pracował także z dziećmi w szkółce sportowej. Od października 2017 roku pracuje w Żłobku Magiczny Świat Malucha, gdzie świetnie odnalazł się jako opiekun oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

Prywatnie tata dwójki dzieci: 4 letniego Maksia i 2 letniej Julii, które są inspiracją i główną siłą napędową do szukania nowych i nieszablonowych sposobów na aktywne i twórcze sposoby rozwijania, wychowania  i spędzania czasu z dziećmi.

KAMILA LAMPART   ciocia Kamila  😀 

Z wykształcenia absolwentka Ekonomii Międzynarodowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, z zamiłowania Nauczyciel Języka Angielskiego. Ukończyła liczne kursy doskonalące w tym zakresie, m.in. Intensive English w Hastings English Language School EAC, zdany egzamin Cambridge English FCE z wynikiem bardzo dobrym. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę w tym zakresie i stawia sobie nowe cele.

Udziela korepetycji z języka angielskiego osobom w różnym wieku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym. Od lat związana z Klubem Mamy i Malucha jako lektor języka angielskiego.

W swojej pracy łączy swoje radosne usposobienie, kreatywność, miłość do dzieci oraz pasję do języka angielskiego. Za cel stawia sobie zainteresowanie oraz obycie dzieci z językiem obcym, prezentując naukę jako świetną zabawę. Wykorzystuje takie metody jak: Total PhysicalResponse, wierszyki i piosenki, ilustracje oraz pokazy.

Prywatnie szczęśliwa żoną i mamą trójki dzieci: 4-letniego Ignasia, 3-letniej Ani i 21-miesięcznego Antosia.