Język angielski

Have fun with English!

                                                                 E – energicznie!
                                                                  N – nowatorsko!
                                                                 G – globalnie!
                                                                   L – lekko!
                                                                   I – interesująco!
                                                                  S – spontanicznie!
                                                                  H – humorystycznie!

 

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach:

I grupa dzieci w wieku 2 – 3 lat

II grupa dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Drodzy rodzice kontakt z językiem obcym  od wczesnych lat dziecięcych daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Dzieci w wieku 2-5 lat przyswajają język obcy w sposób naturalny, są niczym gąbka chłonąca nowe słówka i wyrażenia. Stosując właściwe metody pracy z dzieckiem, możemy wprowadzić go w świat nowego języka, rozbudzić w nim ciekawość i zainteresowanie nie tylko nauka języków obcych, ale również poznawaniem innych kultur, historii i obyczajów. Podczas zajęć w naszym Klubiku dziecko będzie odczuwało radości i przyjemności w obcowaniu z językiem. Dzięki bogatej bazie pomocy tj. zabawki, przybory plastyczne, ilustracje, plansze, kalendarze pogody, gry planszowe typu memory, czy układanki oraz ogromnej wyobraźni osoby prowadzącej, uatrakcyjnimy waszemu dziecku poznawanie i ćwiczenie materiału językowego. Z własnego doświadczenia wiemy, iż aktywność językowa dziecka musi być wielopłaszczyznowa, aby jak najpełniej wykorzystać potencjał każdego malucha, dlatego wykorzystujemy wszelkie techniki ułatwiające naukę języka np. rysowanie-nazywanie, rymowanki-zgadywanki, wyklejanki, piosenki ćwiczenia ruchowe i wiele wiele innych.
Jakie kroki zamierzamy podjąć, aby wprowadzenie Twojego dziecka w świat języka angielskiego było przyjemne i efektywne ?

  •   Zajęcia w naszym Klubie prowadzone są w sposób przyjazny i motywujący.
  •   Naszą dewizą jest nauka przez zabawę i doświadczanie otaczającego nas świata.
  •   Podczas zajęć stosujemy metody:
  • oparte na działaniu – polegają one na samodzielnym doświadczaniu i kierowaniu aktywnością (wykonujemy z dziećmi proste eksperymenty, np. mieszanie kolorów, a następnie ilustrujemy i opisujemy je po angielsku, projekty grupowe, działania oparte na metodzie Total Physical Response – reagowanie ruchem na proste instrukcje, ilustrowanie czynności ruchem, wskazywanie ilustracji i przedmiotów nazywanych przez osobę prowadzącą, opowieści ruchowe).
  •  oparte na obserwacji, pokazie, przykładzie osobistym osoby prowadzącej i udostępnieniu sztuki (wspólnie opisujemy ilustracje/czynności, np. nazywanie obiektów, osób, kolorów przedstawionych na ilustracji, lub związanych z wykonywaniem prostych codziennych czynności, np. ubieranie się, nakrywanie do stołu, robienie kanapki).
  •  oparta na słowie, rozmowie, zadawaniu zagadek, objaśnianiu i metodzie żywego słowa (wspólne słuchanie i odgrywanie ruchem historyjek czytanych przez osobę prowadzącą, słuchanie wierszy, piosenek, rymowanek kulturowo związanych z angielskim obszarem językowym oraz tych stworzonych dla uczących się języka. Wykorzystujemy w czasie zajęć z języka wyuczonych zwrotów, np. hello, how are you, thank you, yes, no, well done, śpiewamy i ilustrujemy ruchem piosenki, bawimy się w odgrywanie ról, np. w sklepie, w zoo, na placu zabaw.
  • opartą na skojarzeniach.

Sposób i metody prowadzenia zajęć są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci z poszczególnych grup.

Strefa wnikliwego rodzica 🙂