Informacje bieżące

Aby uniknąć fali pytań związanych z kwestiami finansowymi i opłatami za odwołane zajęcia sprawa ta zostanie uregulowana w ostatnim miesiącu ( czerwiec) ponieważ nie wiem na jak długo zostaną zawieszone zajęcia i czy będzie mówię przedłużenie zajęć na miesiąc lipiec. Obecnie zawieszam zajęcia na okres od 14 do 26 marca.
Jednocześnie proszę osoby, które nadal nie uregulowały opłaty I w wysokości 220 zl (płatność najpóźniej do 18 lutego ) oraz opłaty II (termin płatności do 10 marca) dokonały wpłat.