HARMONOGRAM WPŁAT

  • uiszczenia opłaty za zajęcia przelewem bądź gotówką w siedzibie klubu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy na numer rachunku bankowego wskazany w umowie
  • płatności można dokonać jednorazowo za cały semestr w wysokości 700 zł
  • w miesięcznych ratach

Zajęcia ogólnorozwojowe:

I rata  220 zł (do pięciu dni od otrzymania podpisanej przez organizatora umowy) najpóźniej do 18 lutego 2020

II rata 120 zł do 10.03.2020r

III rata 120 zł do 10.04.2020 r

IV rata 120 zł do 10.05.2020 r

V rata 120 zł do 10.06.2020 r