Nabór na nowy semestr zima 2020

Drodzy Rodzice szukacie zajęć, które pokocha Wasze Dziecko ?

Kreatywne, twórcze, pełne pozytywnej energii, pasji i radości zajęcia w Klubie Mamy i Malucha, które pozwolą Wam i waszemu dziecku wspólnie eksperymentować, poznawać i doświadczać świat wokół Was. W programie zajęcia edukacyjne🧑‍🔬, artystyczno-plastyczne🎨, senso-plastyczne,🧹 muzyczno-rytmiczne🎼, gimnastyczno-ruchowe🤸‍♂️, eksperymenty🔍 i kuchnia molekularna👩‍🍳
Nasze motto:
Rozwijamy i uczymy a przy tym świetnie się bawimy!!!

Maluchy I 1,5 – 2 lat wtorek 16:45
Starszaki 5-6 lat wtorek 18:00
Maluchy II 2- 3 lat środa 16:45
Przedszkolaki 3 – 4,5 roku środa 18:00
Maluchy III 2- 3 lat sobota 9:45
Przedszkolaki 3 – 5 lat sobota 11:00

Zapisy na nowy semestr przyjmujemy drogą mailową klubmamyimalucha@gmail.com

Masz pytania dzwoń 605173020🙂

 

Ważna Informacja

Drodzy Rodzice z przykrością powiadamiam, że po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami oraz konsultacjach z inspektorem sanepidu w Rzeszowie nie możemy do dnia 24 maja uruchomić zajęć w klubie. Pozdrawiam i  życzę Wam dużo zdrowia.

WAŻNa INFORMACJA !!!

Moi drodzy w związku z zaistniałą sytuacją zajęcia zostają zawieszone do 10 kwietnia. Proszę, aby osoby, które nie wpłaciły opłaty za marzec dokonały wpłaty. Natomiast bardzo proszę nie dokonywać wpłaty za kwiecień ponieważ już teraz wiemy że w każdej z grup nie odbędzie się 4 spotkania. Osoby które dokonały całej wpłaty w czerwcu uzyskają zwrot. Pozdrawiam was i ściskam dzieciaki. Trzymajcie się zdrowo i szczęśliwie😘😘 Tęsknię za wami😪

HARMONOGRAM WPŁAT

  • uiszczenia opłaty za zajęcia przelewem bądź gotówką w siedzibie klubu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy na numer rachunku bankowego wskazany w umowie
  • płatności można dokonać jednorazowo za cały semestr w wysokości 700 zł
  • w miesięcznych ratach

Zajęcia ogólnorozwojowe:

I rata  220 zł (do pięciu dni od otrzymania podpisanej przez organizatora umowy) najpóźniej do 18 lutego 2020

II rata 120 zł do 10.03.2020r

III rata 120 zł do 10.04.2020 r

IV rata 120 zł do 10.05.2020 r

V rata 120 zł do 10.06.2020 r

 

Informacje bieżące

Aby uniknąć fali pytań związanych z kwestiami finansowymi i opłatami za odwołane zajęcia sprawa ta zostanie uregulowana w ostatnim miesiącu ( czerwiec) ponieważ nie wiem na jak długo zostaną zawieszone zajęcia i czy będzie mówię przedłużenie zajęć na miesiąc lipiec. Obecnie zawieszam zajęcia na okres od 14 do 26 marca.
Jednocześnie proszę osoby, które nadal nie uregulowały opłaty I w wysokości 220 zl (płatność najpóźniej do 18 lutego ) oraz opłaty II (termin płatności do 10 marca) dokonały wpłat.

Ważna Informacja !!!

Moi drodzy w tę sobotę tj. 14 marca zajęcia odbywają się normalnie. Co do kolejnego tygodnia podejmę tę decyzję bazując na doniesieniach służb. Pragnę wam przypomnieć iż Klub Mamy i Malucha nie jest „klubikiem dziecięcym” w znaczeniu ustawowym, gdyż my nie świadczymy opieki dziennej dla dzieci, (tutaj jest tylko zbieżność nazewnictwa) tylko prowadzimy zajęcia dodatkowe, dlatego nie podlegamy pod rozporządzenia oświatowe. W swoich decyzjach będę kierowała się zdrowym rozsądkiem. Proszę o zachowanie środków bezpieczeństwa dezynfekcję rąk i przede wszystkim, aby nie pojawiały się na zajęciach osoby, które przebywały poza granicami Polski lub były w kontakcie z takimi osobami w ciągu ostatnich 14 dni. Sala gimnastyczna oraz hol zostaną w piątek z ozonowane.

UWAGA BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Obowiązkowa dezynfekcja rąk osób dorosłych i dzieci niezwłocznie po wejściu na teren Klubu. Prosimy o jednorazowe naciśnięcie pompki z środkiem, gdyż obecnie mamy ogromne trudności z jego zakupem. Dozowniki zostaną umieszczone w widocznym miejscu przy wejściu do klubu.

Jeśli, jakieś dziecko ma alergię na środek dezynfekujący z alkoholem, prosimy rodzica o zaopatrzenie dziecka w odpowiedni środek dezynfekujący i zdezynfekowanie rąk zaraz po wejściu do budynku

Z dniem 10.03.2020 każde dziecko zostanie poddane obowiązkowemu mierzeniu temperatury zaraz po wejściu do klubu. Jednocześnie informujemy jeśli temperatura dziecka będzie podwyższona nie będzie możliwe, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach w klubie. Przypominam, że istnieje możliwość odrobienia zajęć do końca semestru tj końca czerwca 2020 na innej grupie.
Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do klubu chorych dzieci lub ich opiekunów.
Dzieci, które wróciły z zagranicy lub które wchodziły w kontakt z osobami, które przebywały za granicą obowiązuje 14- dniowy okres kwarantanny w domu, co wiąże się z zakazem przyprowadzania dziecka do klubu.
Osoby dorosłe – (rodzice, dziadkowie, nianie, itp.) którzy wrócili z zagranicy oraz mieli kontakt z osobami pozostającymi poza granicami kraju obowiązuje 14-dniowy okres kwarantanny domowej i zakaz przebywania na terenie klubu.

14 dni to najdłuższy okres inkubacji między czasem, w którym osoba jest narażona na koronawirusa COVID-19, a momentem, w którym pojawiają się objawy choroby.
Osoby objęte kwarantanną powinny ograniczać czynności poza domem, z wyjątkiem uzyskania opieki medycznej – nie chodzić do pracy, szkoły lub miejsc publicznych, unikać korzystania z transportu publicznego czy taksówek.
Wytyczne te są zaleceniami Ministerstwa Zdrowia dla obywateli w związku z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.